rejestracja stron

strony euWyszukaj w serwisie

regulamin tworzenie stron wwwRegulamin korzystania z katalogu bannery.warszawa.pl

Każdy użytkownik Internetu może zaproponować dodanie swojej strony do katalogu bannery.warszawa.pl. Strona zostanie dodana do katalogu pozycjonowanie po spełnieniu określonych wymagań zawartych w regulaminie.

O dodaniu strony decydują Redaktorzy bannery.warszawa.pl, a jej zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Nie dostosowanie się do niniejszego regulaminu może spowodować usunięcie witryny ze bannery.warszawa.pl na stałe bez możliwości ponownego jej dodania.

bannery.warszawa.pl zastrzega sobie również prawo do zablokowania możliwości dodania witryny do katalogu, zmiany opisu zaproponowanego przy zgłoszeniu witryny do katalogu lub jej usunięcie bez podawania przyczyny.

Dodanie witryny do bannery.warszawa.pl musi zostać potwierdzone kliknięciem w link zawarty w wiadomości otrzymanej na adres e-mail podany przy zgłoszeniu witryny do Katalogu. Niepotwierdzenie zgłoszenia spowoduje usunięcie go z kolejki. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie fragmentu kodu będącego linkiem zwrotnym do bannery.warszawa.pl. Nie umieszczenie kodu źródłowego oraz nie podanie Redaktorom linku do strony, na której będzie on umieszczony, jest podstawą do usunięcia wpisu z bannery.warszawa.pl.

Kolejność wyświetlania wpisów uzależniona jest od algorytmu jednakowego dla wszystkich stron w katalogu. Witryny należy dodawać do właściwych kategorii używając wielkich liter jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii. W przeciwnym wypadku kategoria może zostać zmieniona przez Redakcję Katalogu lub wpis może zostanie usunięty. Strony o tematyce erotycznej, rasistowskiej, faszystowskiej, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym nie będą tolerowane i nie będą dodawane do bannery.warszawa.pl, bądź będą z niego usuwane. bannery.warszawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści wpisów zamieszczane w katalogu i zastrzega sobie prawo do usuwania stron, których tematyka wyda się Redaktorom katalogu nieodpowiednia. Również strony w trakcie budowy lub będące przekierowaniami do innych witryn nie będą dodawane do katalogu.

Redakcja bannery.warszawa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym od momentu opublikowania.

bannery.warszawa.pl © 2009