bannery warszawa

strony eu

Serwis żurawi samochodowych http://www.serwis-hds.com.pl

adres: http://www.serwis-hds.com.pl

Serwis żurawi samochodowych http://www.serwis-hds.com.pl

Żurawie całościowego użytku są umieszczone w grupie B2, praca z chwytakiem zwiększa grupę do B3, natomiast sprzęty do załadunku drzewa są w grupie czwartej albo B5. Dźwig samochodowy skonstruowany jest z wciągarek i wyciągarek i wychylnego ramienia umocowanego na rotacyjnym pomoście, co umożliwia wznoszenie i opuszczanie ciężaru i jego transportowanie przez obrót pomostu oraz przekształcenie wysięgu. Już od przeszło 50 lat Hiab zakreśla swymi odkryciami technicznymi nowatorskie możliwości w technice dźwigowej. W miarę powiększania zasięgu żurawia maleje jego udźwig.

Ostatnio dodane podkategorie

bannery.warszawa.pl © 2009